DESIGNINGENJÖRER


Beskrivning

Inom områden som:
- Skrov och däck (Hull & Deck Design)
- Inredning (Interior Design)
- VVS, hydraulik och maskin (Engine & Plumbing Design)
- El och elektronik (Electrical & Electronics Design)

Kvalifikationer

- har en tekniker eller DI/ingenjörs examen och som gärna
har arbetat några år som konstruktör eller har arbetser
farenhet från båt- eller fartygsinstallationer
- är bekant med AutoCad, MS Office samt planering
i 3 D med t.ex. Siemens NX eller Solid Works
- har god förmåga att kommunicera med
kunder och leverantörer på
svenska, engelska och finska

Ansökan skickas till

HR Direktör Jonas Sandlin e-post
jonas.sandlin@nautors-swan.com

Kontaktinformation

Tilläggsinformation ges av Technical Office Manager
Mark de Bruin; tfn 050-323 6923.

Om Nautors Swan

Oy Nautor Ab är ett internationellt företag som tillverkar Nautors Swan havsseglande segelbåtar. Vi har 251 anställda vid våra produktionsanläggningar i Jakobstad, Pedersöre och Kronoby. Vi har en stark framtidstro och för tillfället har vi ett flertal nya och omfattande projekt som skall färdigställas.

Adress

Nautors Swan
http://www.nautorswan.com/en/