Verksamhetsledare


Beskrivning

Verksamhetsledarens arbete omfattar att leda förbundet administrativt i samarbete med styrelsen. I arbetsuppgif terna ingår förbundets ekonomi, administration, intressebevakning, utveckling, uppföljning och utvärdering samt kontakten med medlemsförbunden. Därtill fungerar du
som förman för förbundets personal.

Kvalifikationer

Vi önskar att du har god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift samt kunskap om ekonomihantering. Du kan sköta bidragsansökningar samt uppföljning och rapportering. Du kan jobba självständigt och ta egna initiativ och har kunskap om föreningsarbete.

Ansökan skickas till

Skicka din ansökan med CV och löneanspråk samt referens till FSU, e-post: niclas@nyfore.f eller via post: Finlands Svenska Ungdomsförbund, Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors

Kontaktinformation

För närmare information gällande befattningen och uppgifterna, kontakta förbundsordförande Niclas Sandnabba, 050 521 8551.

Om FSU

Ungdomsföreningsrörelsens centralorganisation är Finlands Svenska Ungdomsförbund. FSU:s viktigaste uppgift är att bevaka ungdomsföreningarnas intressen och skapa förutsättningar för en dynamisk UF-verksamhet i Svenskfinland. FSU sköter om intressebevakning, information, service och rådgivning, nordiskt samarbete och internationell verksamhet och genomför större projekt. Den årliga Barnteaterfestivalen och sångtävlingen Stjärnskottet/Melodi Grand Prix hör till de populäraste evenemangen.

FSU samlar landets svenskspråkiga ungdom kring gemensamma strävanden och verka för den finlandssvenska ungdomens trivsel och trygghet; att utveckla ungdomens andliga och sociala färdigheter; en ökad medborgarfostran och ett större samhällsansvar; att erbjuda sina medlemmar attraktiv och lämplig fritidssysselsättning samt förståelse för internationella och humanitära strävanden.

Adress

FSU

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. | Georgsgatan 18 | 00120 Helsingfors