Barnträdgårdslärare / Barnskötare


Ansökan skickas till

Skicka en fritt formulerad arbetsansökan till m.ehrnsten@antistilla.se
Arbetsansökan ska innehålla ett CV, personligt brev och löneanspråk.

Adress

Skärgårdsskolan Antistilla

Toivovägen 8,
134 32 Gustavsberg, +46 8-570 320 70, +46 73-9944275.

Sverige