Ombudsman


Beskrivning

Vi söker nu en ombudsman med inriktning på utbildning och forskning till vårt kansli i Helsingfors.
Dina viktigaste uppgifter är bland annat att:
• bereda och utvärdera ansökningar
• självständigt ansvara för projekt
• tillsammans med kollegerna ta initiativ till nya
projekt och samarbeten

Kvalifikationer

Vill du jobba med oss? Har du lämplig högre högskolexamen, gärna i pedagogik, och
erfarenhet av projekthantering?

Ansökan skickas till

mail@ullalovholm.fi.

Kontaktinformation

Läs mera om Kulturfonden och ombudsmannens arbetsuppgifter och kvalifikationer på www.kulturfonden.fi.

Om Svenska kulturfonden

 Svenska kulturfondens uppgift är att stödja satsningar på utbildning och kultur på svenska i Finland. Inom Svenska kulturfonden finns idag över 480 fonder vilkas disponibla avkastningsmedel utdelas av Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland.

Adress

Svenska kulturfonden

Simonsgatan 8 A PB 439 00101 Helsingfors

http://www.kulturfonden.fi/sv/start/