Socialarbetare


Beskrivning

Vi söker en positiv medarbetare till tjänsten som socialarbetare (ansvarsområdet service till barnfamiljer och barnskydd). Till arbetsuppgifterna hör att utreda och bedöma servicebehov enligt socialvårdslagen och barnskyddslagen, uppgöra klientplaner samt att fatta beslut om service och åtgärder. Socialarbetaren arbetar tillsammans med en socialhandledare i ett välfungerande multiprofessionellt nätverk.

Kvalifikationer

Behörighetskravet är legitimerad och registrerad socialarbetare (lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (817/2015). För arbetet krävs mångsidig erfarenhet av familjeservice och barnskydd samt personlig lämplighet för uppgifterna.

Ansökan skickas till

Vi önskar i första hand elektroniska ansökningar via www.kuntarekry.fi, men du kan också sända din ansökan per post till Omsorgsnämnden, Öurvägen 31, 66800 Oravais.

Om Vörå kommun

Vörå ligger vid den vackra kusten i Österbotten. Invånarantalet är ca 6 700 och kommunen är tvåspråkig, med svenska som majoritetsspråk. Vörå är en livskraftig landsortskommun och en attraktiv boendekommun. Näringslivet är rikt med många småföretag och arbetslösheten är låg.

Utbudet av aktiviteter är stort i Vörå kommun, både kulturliv och idrottsverksamhet blomstrar. Möjligheterna till avkopplande friluftsliv är stora, tack vare den omväxlande naturen.

Adress

Vörå kommun

Post/fakturerings/besöksadress: Vörå kommun, Vöråvägen 18, 66600 Vörå
telefon + 358 (0)6 382 1111, fax + 358 (0)6 382 1300, e-post: vora@vora.fi,

http://www.vora.fi/
Ansök nu