Skötare till gästhamnen


Beskrivning

Kaskö stad söker en hyresgäst till gästhamnen på basis av anbud. 

Ytterligare info finns på adressen: http://www.kaskinen.fi/Default.aspx?id=652047

Kvalifikationer

Anbudsgivaren bör presentera en plan över sin företagsverksamhet. Erbjuden hyra utgör 25 % av grunden för godkännande av anbudet, anbudsgivarens erfarenhet som företagare/erfarenhet inom turismbranschen 25 % och affärsverksamhetsplanen 50 %.

Ur affärsverksamhetsplanen bör framgå hur gästhamnens verksamhet utvecklas och planen bör innehålla en utredning av anbudsgivarens arbetserfarenhet inom företags- och turismbranschen. I anbudet bör meddelas erbjuden hyra och anbudet ska innehålla ett förslag om öppethållningstider, min. juni-augusti. Dessutom bör anbudsgivaren tillställa ett skatteskuldsintyg som bilaga till anbudet.

Ansökan skickas till

Anbud ska inlämnas senast 9.11.2018 kl. 15 under adressen Kaskö stad, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö, märke ”Gästhamnen”. Kaskö stad förbehåller sig rätt att godkänna eller avslå anbuden.

Kontaktinformation

Som kontaktpersoner fungerar förvaltningsdirektör Margit Kaseva, tel. 040-8617251 och tekniska direktören Jarmo Latikka, tel. 050-5399141.

Adress

Kaskö Stad

Kaskö
Rådhusgatan 34
64260 Kaskö

http://www.kaskinen.fi/Default.aspx?id=315752