Skolgångsbiträde


Beskrivning

Optima söker ett SKOLGÅNGSBITRÄDE till handledande utbildningen för arbete och självständigt liv, TELMA i Vasa för läsåret 2018-2019.

Kvalifikationer

Behörighetskrav: yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (skolgångsbiträde) eller motsvarande samt erfarenhet av att jobba med personer med funktionsnedsättningar.

Ansökan skickas till

Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad.

Kontaktinformation

Närmare upplysningar ger ansvarige lärare Kristine Buss, 044 7215 341, kristine.buss@optimaedu.fi eller teamledare Petra Kaske, tfn 044 7215 353, petra.kaske@optimaedu.fi.

Om Optima

Optima ordnar yrkesutbildning för unga och vuxna, ansvarar för specialyrkesutbildningen i Svenskfinland samt erbjuder olika former av tjänster för arbetslivet. Utbildningarna är i huvudsak svenskspråkiga, men en linje inom den grundläggande yrkesutbildningen och delar av vuxenutbildningen är finskspråkiga. Arbetslivstjänsterna är naturligtvis tvåspråkiga, likaså fest-, seminarie-, restaurang- och cateringverksamheten.

Adress

Optima

Trädgårdsgatan 30
68600 Jakobstad

http://www.optimaedu.fi
Ansök nu