Landsbygdssekreterare


Kontaktinformation

Mer information finns på samkommunens hemsida www.kfem.fi.

Om Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård

Längs Österbottens vackra kustremsa finns Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes som tillsammans bildar Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård. Samkommunen ansvarar för anordnandet av social- och primärhälsovården för områdets 26 000 invånare. Samkommunen är tvåspråkig och fungerar enligt beställar-utförar modellen. Samkommunen inledde sin verksamhet 1.1.2009 och den psykosociala enheten med helhetsansvar för den öppna mental- och rusmedelsvården startade sin verksamhet 1.1.2012. 

Adress

Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
http://www.kfem.fi/