tf. FÖRVALTNINGS- SEKRETERARE


Beskrivning

uppgifterna hör att delta i skötseln av kansliuppgifterna på förvaltningsavdelningen såsom beredning och verkställighet av stadsstyrelsens uppgifter. En central arbetsuppgift är att handha sekreteraruppgifterna för centralvalnämnden samt ansvara för beredning och verkställighet av nämndens ärenden.

Kvalifikationer

Behörighetskrav är lämplig högskoleexamen. Av förvaltningssekreteraren önskas god organisationsförmåga och samarbetsförmåga samt goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska och finska.

Kontaktinformation

Närmare info finns på
www.narpes.fi

Om Närpes Stad

 

 

 

 

Adress

Närpes Stad

Närpes Stad
Kyrkvägen 2
64200 Närpes, FINLAND

http://www.narpes.fi/sv#filter=Nytt
Ansök nu