Bokförare


Beskrivning

Arbetsuppgifterna är att självständigt sköta fastighetsbolagets löpande bokföring,
bokslut, deklarationer, och hyresövervakning. Goda kunskaper i svenska och finska språket.

Ansökan skickas till

Fab Korsholms Bostäder, Centrumvägen 4, 65610 KORSHOLM eller till: info@korsholmsbostader.fi

Kontaktinformation

För mera information kontakta: Lise-Lott Kantola 06 327 7113 eller Göran Paro 06 327 7123,
eller info@korsholmsbostader.fi

Adress

Korsholms Kommun

Centrumvägen 4
65610 Korsholm

http://www.korsholm.fi