Skogskundasvarig


Beskrivning

Som skogskundansvarig betjänar du skogsägarna både inom virkeshandeln och i försäljning av skogsvårdstjänster. Du handhar kundrelationerna långsiktigt, erbjuder rådgivning åt skogsägarna
och du ansvarar för överenskomna marknadsföringsåtgärder.

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter: Kimmo Kivistö,
+358406483890, kimmo.kivisto@upm.com.

Om UPM

UPM förnyar bio- och skogsindustrin. Vi bygger en ny hållbar framtid BIOFORE inom sex affärsverksamheter: UPM Biorefi ning, UPM Energy, UPM Rafl atac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America och UPM Plywood. Våra produkter är gjorda av förnybara råmaterial som är lämpliga för återvinning. Vi betjänar våra kunder globalt. UPM har cirka 19 300 anställda och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder euro. UPM-aktien noteras på fondbörsen i Helsingfors.

UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

Adress

UPM
http://www.upm.com/Pages/default.aspx
Ansök nu