Städare, kosthållsarbetare


Beskrivning

En städare till Sursik skola
30,3 h/vecka, ordinarie fr.o.m. 1.11.2018
KuntaRekry arbetsnyckel: 196430

En kosthållsarbetare till Pedersheim
33,9 h/vecka, ordinarie fr.o.m. 1.10.2018
KuntaRekry arbetsnyckel: 196431

Kontaktinformation

Närmare info kosthålls- och städchefen tel: 06-7850 121

Adress

Pedersöre Kommun
https://www.pedersore.fi/
Ansök nu