Kundrådgivare


Beskrivning

Vägleda och på ett heltäcknde sätt ge FPA:s kunder råd per telefon utifrån kundernas livssituation.

Kvalifikationer

Att kunna anpassa sig till föränderliga situationer och förtrogenhet med datatekniska arbetsredskap.

Ansökan skickas till

eRekry

Kontaktinformation

eRekry

Adress

Fpa
http://www.kela.fi