Product specialist


Beskrivning

Till dina uppgifter hör databehandling I ERP-system, göra materiallistor samt uppdatera (SAP) och projektkostnadskalkyler. Som Product Specialist har du central roll I samarbetet mellan avdelningarna och du interagerar på gruppnivå inom koncernen. Du deltar också i kvalitetsstyrningsystem med ständiga förbättringar (ISO 9001, ISO 14001).

Kvalifikationer

Av dig förväntar vi oss:
- högre teknisk eller ekonomisk utbildning / motsvarande arbetserfarenhet
- teknik- eller IT-intresserad och ett systematiskt tankesätt
- kommunikation på bägge inhemska språken samt på engelska

Kontaktinformation

Mer information om arbetet fås av Recruitment Consultant Kirsi Palomäki vid ManpowerGroup Oy,
tfn 044-335 7576 eller kirsi.palomaki@manpowergroup.fi

Om Kaiser

KAISER AG är ett familjeföretag från Liechtenstein. Det grundades redan 1913, och idag är KAISER AG ett internationellt industriföretag med verksamhet i Liechtenstein, Italien, Finland, Österrike och Slovakien. De viktigaste produkterna i bolaget är fordon för avloppsrengöring och industriavfall, pumpar och komponenter och mobila spindelgrävare. KAISER-fordon finns nu i bruk på fem kontinenter, i 116 länder och i mer än 1 000 städer. Företaget har en ledande internationell marknadsposition och är idag lika närvarande som någonsin.

Adress

Kaiser
http://www.kaiser-eurmark.fi/
Ansök nu