Bankjurist


Beskrivning

Som jurist erbjuder du juridiska tjänster till våra kunder och deltar i uppbyggandet av nya kundrelationer samt deltar aktivt i försäljningen av bankens tjänster. Vår bankjurist betjänar våra kunder i familjejuridiska ärenden, såsom köpebrev, bouppteckningar, testamenten och dylikt på våra kontor i Kronoby och Nedervetil.

Kvalifikationer

Utöver juridisk högskoleexamen uppskattar vi erfarenhet av utförande av kundorder samt särskilt av familje- och kvarlåtenskapsrätt. Din växelverkan och ditt samarbete ska löpa utmärkt och du ska ha goda kunskaper att kommunicera muntligt och skriftligt både på svenska och på finska.

Ansökan skickas till

Kronoby Andelsbank, Kronobyvägen 8, 68500 Kronoby eller skicka din
ansökan per epost till kaj.nylund(at)op.fi.

Kontaktinformation

Tilläggsupplysningar ger verkställande direktör Kaj Nylund tfn 010 254 3130,
kaj.nylund (at)op.fi och bankjurist Johanna Rasmus tfn 010 254 3119, johanna.
rasmus(at)op.fi.

Adress

Kronoby Andelsbank

KRONOBYVÄGEN 8, 68500, KRONOBY