Församlingsvaktmästare


Beskrivning

I tjänsten ingår skötsel av grönområden, vaktmästarsysslor vid gudstjänster och förrättningar, lokalvård, servering vid olika sammankomster samt hantering av församlingens datoriserade gravregister.

Kvalifikationer

Lämplig utbildning och erfarenhet. Medlemskap och konfrmation förutsätts av den sökande.Språkkunskapskraven för tjänsten god muntlig och skriftlig förmåga i svenska
språket och nöjaktig förmåga att förstå fnska.

Ansökan skickas till

Sänd din ansökan till Petalax församling, Petalax Kyrktået 12, 66240 Petalax.

Adress

Petalax församling
http://petalaxforsamling.webnode.com/