Handledare


Kontaktinformation

Information ges av ordf. Mikael Lindvall 044-767 9339
el. verksamhetsledare Benita Eriksson 050-344 1790.
Se även Dagcentret Hyddans
Facebook sida.

Om Dagcentret Hyddan

Syftet med Dagcentret Hyddan i Nykarleby är att hjälpa missbrukare, utslagna, sjuka och ensamma till ett bättre liv och som sådant har det fungerat sedan starten år 2002.

Adress

Dagcentret Hyddan

Sollefteågatan 12
66900 Nykarleby