Landskapsdirektör, Förvaltningschef, Regionplaneringschef, Utvecklingschef


Beskrivning

• landskapsdirektör.
Länk till Mellersta Österbottens förbunds websidor:
http://www.keski-pohjanmaa.fi/1634/
• förvaltningschef.
Länk till Mellersta Österbottens förbunds websidor:
http://www.keski-pohjanmaa.fi/1633/
• regionplaneringschef.
Länk till Mellersta Österbottens förbunds websidor:
http://www.keski-pohjanmaa.fi/1632/
• utvecklingschef.
Länk till Mellersta Österbottens förbunds websidor:
http://www.keski-pohjanmaa.fi/1631/

Ansökan skickas till

Keski-Pohjanmaan liitto Rantakatu 14, 67100 Kokkola tai sähköpostilla
osoitteeseen kirjaamo@keski-Pohjanmaa.fi.

Om Mellersta Österbottens Förbund

Mellersta-Österbottens förbund är en multiprofessionell samkommun
med 12 medlemskommuner. I samarbete med andra samkommuner,
regionförvaltningen och organisationer bygger vi landskapets
framtid. En tidsenlig utmaning är grundläggningsutredningen
om behovet av ett tvåspråkigt oberoende landskap

Adress

Mellersta Österbottens Förbund
http://www.keski-pohjanmaa.fi/