Övervakningschef


Kontaktinformation

Ytterligare information, ansökningsanvisningar och även andra
lediga arbetsplatser hittar du på adressen turku.fi/rekry

Adress

Åbo stad

PB 355, 20101 ÅBO
växel (02) 330 000

http://www.turku.fi/public/default.aspx?culture=sv-FI&contentlan=3&nodeid=23