Psykolog


Beskrivning

Vid primärvårdens psykologmottagning arbetar ett team bestående av psykolog, psykiatrisjukskötare och läkare. Arbetet är självständigt med bedömningar och korttidsbehandlingar av vuxna patienter som remitteras från läkarmottagning, företagshälsovård samt mödra- och barnhälsovård. Arbetet inkluderar konsultation och samverkan med andra yrkeskategorier. Mottagningen finns på hälsocentralen i Mariehamn.

Kvalifikationer

Behörighetskrav är legitimerad psykolog i Finland.

Ansökan skickas till

Ålands hälso- och sjukvård/primärvårdskliniken, Klinikchef Tora Woivalin, Pb 1055, AX-22 111 Mariehamn, Finland eller per e-post tora.woivalin@ahs.ax

Kontaktinformation

För mer information se
www.ahs.ax/jobba

Om Ålands hälso- och sjukvård

 Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland. Vi ger vård till den åländska befolkningen och alla besökare i livets olika skeden - allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.
 

Adress

Ålands hälso- och sjukvård

Ålands hälso- och sjukvård
PB 1091 Doktorsvägen 1 22100 Mariehamn

http://www.ahs.ax/start.con?iPage=1&m=16