Landskapsläkare


Beskrivning

fungera som byråchef för hälso- och sjukvårdsbyrån,
handlägga ärenden och ansvara för utvecklingsarbetet gällande hälso- och sjukvården,
handlägga ärenden med stöd av överenskommelseförordningen om vissa förvaltningsuppgifter
inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland,
utöva tillsyn över offentlig och privat hälso- och sjukvård i landskapet,
verka för utvecklandet av samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialvården,
bevaka och handlägga EU-ärenden inom ansvarsområdet,
ansvara för hälso- och sjukvårdens beredskapsplanering,
övergripande ansvara för förvaltningsuppgifter enligt lagstiftningen om smittsamma sjukdomar hos människor samt handha andra av förman anvisade uppgifter.

Kvalifikationer

Behörighetskrav är i Finland legitimerad läkare.

Ansökan skickas till

Ansökan sänder du till registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Adress

Ålands landskapsregering

Pb 1060, AX-22111 Mariehamn, Åland

http://www.regeringen.ax