Forskardoktor/biträdande professor i tillämpad psykologi (Tenure Track)


Beskrivning

Befattningsinnehavaren ska bedriva vetenskaplig forskning inom tillämpad psykologi. Den huvudsakliga inriktningen är knuten till något av följande delområden: rättspsykologi, beteendegenetik eller evolutionspsykologi. Därtill ska innehavaren meddela därpå grundad undervisning förenlig med ämnets utbildningsansvar.

Kvalifikationer

Av forskardoktor (Assistant Professor) krävs doktorsexamen, forskningserfarenhet samt pedagogisk kompetens. Tiden från avläggande av doktorsexamen bör i regel inte överskrida fyra år. Av biträdande professor (Associate Professor) krävs doktorsexamen, gedigen forskningserfarenhet, potential att leda forskargrupper och anskaffa forskningsmedel, samt erfarenhet av internationell forskning. Ytterligare krävs pedagogisk kompetens.

För framgångsrik skötsel av uppdraget förutsätts kompetens som legitimerad psykolog eller motsvarande.

Ansökan skickas till

Ansökan inlämnas elektroniskt i det elektroniska ansökningsformuläret på ÅA:s webbsidor www.abo.fi/jobb

Kontaktinformation

Frågor kring befattningen kan riktas till dekanus, professor Mikael Lindfelt (e-post: mikael.lindfelt@abo.fi) eller HR-specialist Jenni Kronqvist (e-post jenni.kronqvist@abo.fi, 02-215 3447).

Adress

Åbo Akademi

Åbo Akademi
Domkyrkotorget 3
20500 ÅBO

eller

Åbo Akademi
Strandgatan 2
65100 VASA

http://www.abo.fi