Närvårdare


Beskrivning

Enheten för småbarnspedagogiken i Pargas stad har som verksamhetstyngdpunkter tvåspråkighet, utepedagogik samt skärgårdskultur. Vi söker dig som är behörig för uppgiften, intresserad att aktivt vara med och utveckla vår verksamhet, är positiv och bra på att samarbeta.

Vid enheten för småbarnspedagogik lediganslås följande uppgift:
- Närvårdare fr.o.m. 1.6.2018 tillsvidare, tvåspråkig, Korpo daghem
- Närvårdare 65 % fr.o.m. 1.8.2018 tillsvidare, tvåspråkig, Korpo daghem

Kvalifikationer

Behörighetskrav enligt lagen om behörighetsvillkoren inom socialvården (272/2005). Lönesättning och arbetstid enligt AKTA, prövotid fyra månader. Den som blir vald bör uppvisa ett godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag.

Ansökan skickas till

Ansökan sänds per e-post till bildningen@pargas.fi eller per post till Pargas stad, Enheten för småbarnspedagogik, Strandvägen 28, 21600 Pargas. Ansökningstiden har förlängts till 18.4.2018 kl.12.00. Tidigare ansökningar tas i beaktande. Av ansökan bör tydligt framgå vilken uppgift ansökan gäller.

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ges av daghemsföreståndare Tua-Stina Sundström, tfn 040 488 5733.

Om Pargas Stad

 Kommunerna Houtskär, Iniö, Korpo och Nagu samt Pargas stad bildade den 1 januari 2009 en ny kommun, Väståbolands stad, som 1.1.2012 antog namnet Pargas stad.

Vid kommunsamgången skapades en ny, unik skärgårdsstad med dryggt
15 500 invånare. Pargas stad omfattar stora delar av Skärgårdshavets område med tusentals öar, holmar och skär. Här finner du de öppna fjärdarnas karga kobbar och den inre skärgårdens stora öar med både landsbygds- och småstadsmiljö

Adress

Pargas Stad

PARGAS STAD
Strandvägen 28
21600 Pargas
Tfn 02 458 5700
Fax 02 458 5731
pargas@pargas.fi

http://www.pargas.fi/web/sv_SE/framsida/