Kulturombudsman


Beskrivning

Vår kulturombudsman går i pension i slutet av året och vi söker nu en ny ledare för vårt kulturteam vid kansliet i Helsingfors.

Kulturombudsmannen är medlem av ledningsgruppen och bär det övergripande utvecklingsansvaret för vårt uppdrag inom konst och kultur. De viktigaste arbetsuppgifterna är
• att handlägga ansökningar och initiera projekt inom konst och kultur,
• att skapa och upprätthålla kontakter till centrala kulturaktörer, både nationellt och internationellt,
• att leda fondens kulturteam.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har
• lämplig högre högskoleexamen,
• god sakkunskap om konst och kultur,
• erfarenhet av projektledarskap,
• förtrogenhet med strukturer, förvaltning och samhällsfrågor samt breda nätverk inom kulturfältet,
• god kännedom om Svenskfinland,
• ledarskapserfarenhet inom konst och kultur,
• god kommunikations- och samarbetsförmåga.

Ansökan skickas till

Sänd din ansökan, CV och löneanspråk senast 18.4.2018 till vår rekryteringskonsult mail@ullalovholm.fi.

Kontaktinformation

På frågor svarar personalchef Britt-Marie Forsell-Stenström, 0500 355 533 och direktör Leif Jakobsson, 040 152 6411.

Om Svenska kulturfonden

 Svenska kulturfondens uppgift är att stödja satsningar på utbildning och kultur på svenska i Finland. Inom Svenska kulturfonden finns idag över 480 fonder vilkas disponibla avkastningsmedel utdelas av Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland.

Adress

Svenska kulturfonden

Simonsgatan 8 A PB 439 00101 Helsingfors

http://www.kulturfonden.fi/sv/start/