Avdelningsskötare


Beskrivning

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) lediganslår en ordinarie tjänst som avdelningsskötare till medicinavdelningen. Medicinavdelningen består av 30 vårdplatser uppdelat på tre arbetslag. Till avdelningen hör även dialysavdelningen med fem dialysplatser. På medicinavdelningen vårdas samtliga internmedicinska patientgrupper.

Som avdelningsskötare ingår du i klinikledningen. Klinikledningen innefattar klinikchef, överskötare samt avdelningsskötare för medicinavdelningen, geriatri/palliativa verksamheten, rehabiliteringsverksamheten, paramedicinska mottagningen samt för medicinpolikliniken.

Kvalifikationer

Vi sätter stor vikt vid tidigare erfarenhet av arbetsledning. Avdelningsskötaren är en viktig länk i samarbetet mellan olika verksamheter, både utom och inom kliniken.

Kompetenskrav: Legitimerad sjukskötare, ledarskapsutbildning i hälso-vetenskaper, 60 sp. Lön enligt avtal. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan skickas till

Ansökan med CV riktas till överskötare Christel Lindberg, Ålands hälso- och sjukvård, överskötarkansli, PB 1055, AX-22111 Mariehamn eller e-post christel.lindberg@ahs.ax

Kontaktinformation

Närmare upplysning om tjänsten ger överskötare Christel Lindberg, tfn (018) 535 157 eller e-post christel.lindberg@ahs.ax

Om Ålands hälso- och sjukvård

 Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland. Vi ger vård till den åländska befolkningen och alla besökare i livets olika skeden - allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.
 

Adress

Ålands hälso- och sjukvård

Ålands hälso- och sjukvård
PB 1091 Doktorsvägen 1 22100 Mariehamn

http://www.ahs.ax/start.con?iPage=1&m=16