Tjänst inom diakonin


Beskrivning

Nykarleby församling lediganslår att besättas på deltid för tiden 1.3-31.12.2018: TJÄNST INOM DIAKONIN 50% att ansökas under tiden 1-15.2.2018. Diakonitjänsteinnehavaren anställs för tjänstgöring om 50 % av full arbetstid.

Kvalifikationer

Kompetenskravet är av biskopsmötet godkänd diakoniexamen (socionom i diakoni eller diakonissa) eller annan motsvarande utbildning och arbetserfarenhet. Språkkraven omfattar utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga i finska. Avtalsenlig lön (KyrkTAK).

Ansökan skickas till

Ansökningarna tillställs Kyrkorådet i Nykarleby församling senast 15.2.2018 kl. 15 under adress: Nykarleby församling, Kyrkorådet, Gustav Adolfsgatan 5, 66900 NYKARLEBY eller via e-post: nykarleby.forsamling@evl.fi. Märk kuvertet eller e-brevet med texten ”Diakonitjänst”!

Innan tillträdet bör den som valts förete ett godtagbart hälsointyg och ett i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag.

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ges av kyrkoherde Lars-Johan Sandvik tfn 040 868 7044 och kaplan Ulf Sundstén, tfn
040 868 7046.

Adress

Nykarleby församling
http://www.nykarlebyforsamling.fi/