Verkställande direktör


Beskrivning

Dermoshop-koncernen är familjeägd och nuvarande VD Henry Backlund övergår till styrelsearbete och vi söker nu en ny verkstälande direktör. Vår VD ska leda bolaget in i en ny tillväxtfas där e-handelns stora förändringar spelar en stor roll. 

Kvalifikationer

För uppgiften behövs god kunskap om konsumentprodukter.

Verkställande direktören bör vara en kommunikativ ledare med hög integritet samt engagerande och
coachande ledarskap. Ordning och reda, korrekthet och kreativitet är ledstjärnor i verksamheten. Vi utgår ifrån att den nya verkställande direktören vill följa den linjen.

Du har en lämplig akademisk examen med flerårig erfarenhet av aktivt och resultatgivande ledarskap.

Ansökan skickas till

apply@mps.se

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger Seniorkonsult Christopher Thölix, telefon +46 72 303 09 68 eller +358 40 716 0968.

Om Dermoshop Ab

Dermoshop Ab utvecklar och säljer hudvårdsprodukter under varu- märket Dermosil. Via vår webbshop säljer vi produkter i Finland, Sveri- ge, Estland, Ryssland och Lettland. Vi har kreditklassificering AAA och certifikaten ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004. Till koncernen hör även Guest Comfort Ab [guestcomfort.com] och Mosho Ab [mosho.fi]. Vi är 73 anställda, omsättningen år 2015 var 29 miljoner euro.

Adress

Dermoshop Ab
https://www.dermoshop.com/se/