Projekteringsingenjör för husbyggnad


Beskrivning

Samhällsbyggnad/Fastighetsverket anställer en projekteringsingenjör för husbyggnad i arbetsavtalsförhållande som en tidsbunden anställning fram till 30.6.2020. Anställningen börjar 1.3.2018 eller enligt överenskommelse. Kommunen kommer under vintern 2018 att påbörja en kartläggning av fastigheternas skick. Kartläggningar och konditionsgranskningar ska ligga till grund för fastighetsverkets långsiktiga underhålls- och åtgärdsplaner. Målsättningen är att hålla kommunens byggnader i sådant skick att de motsvarar kravet på god inomhusmiljö och att fastighetsbeståndets värde bibehålls.

 Som projekteringsingenjör med inriktning på inomhusluftrelaterade åtgärder sköter du om att konditionsgranskningarna blir utförda. Du gör upp och verkställer ett undersökningsprogram för fastigheterna under ledning av projekteringsingenjören för husbyggnad. Du är en av medlemmarna i kommunens inomhusluftgrupp. Du ansvarar under ledning av fastighetschefen och projekteringsingenjören för husbyggnad för projektering och planering av renoveringar och olika underhållsprojekt. Du ser till att det görs upp tidtabeller och kostnadsberäkningar för budgetering. Du sköter kontakten till hyresgästerna och entreprenörerna samt deltar i övervakningen av undersökningar och åtgärder som genomförs i fastigheterna.

Du reder ut historiken och tidigare åtgärder i fastigheterna, bedömer riskkonstruktioner och tar fram behövliga handlingar. Du gör upp anbudsförfrågan och underlag för kontraktshandlingar.

Kvalifikationer

Av den sökande förutsetts högskoleexamen eller tidigare examen från tekniskt institut eller skola samt tillräcklig arbetserfarenhet inom husbyggnad. Vid bedömning av sökandes lämplighet för uppgiften beaktas erfarenhet av konditionsgranskningar, projektledning, övervakning, husbyggnadsplanering, byggnadskonstruktionsplanering, kostnadsberäkning, budgetering och kommunal förvaltning. Kunskaper i att använda dataprogram så som Microsoft Office, Autocad, Granlund Manager, Haahtela och övriga till kommunalförvaltning och fastighetsadministration hörande program beaktas som meriter vid val av tjänsteinnehavare.

Språkkrav som ställs är god förmåga att förstå, tala och skriva svenska. God förmåga att förstå och tala finska samt nöjaktig förmåga att i skrift använda finska.

Lön utbetalas enligt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS). Den som väljs ska före anställningsförhållandet inleds lämna in ett godtagbart läkarintyg. Prövotiden är 6 månader.

Ansökan skickas till

Ansökan och CV riktas till Korsholms kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, senast måndagen 5.2.2018 kl. 16.00. Märk kuvertet ”Projekteringsingenjör för inomhusluftrelaterade åtgärder”. 

 

Kontaktinformation

Närmare upplysningar ges av projekteringsingenjör Thomas Pitkänen, tfn 050 696 10, thomas.pitkanen@korsholm.fi,och av tekniska direktören Ben Antell, tfn 050 696 18, ben.antell@korsholm.fi.

Adress

Korsholms Kommun

Centrumvägen 4
65610 Korsholm

http://www.korsholm.fi