Verkställande direktör


Beskrivning

Som verkställande direktör ansvarar du för bankens dagliga ledarskap.

Kvalifikationer

Vi önskar att den nya direktören har god helhetssyn inom bank- och finansieringsbranschen, samt förmåga och vilja att långsiktigt utveckla banken.

Du har en för uppgiften relevant högskoleexamen och en gedigen erfarenhet från bank- och finansieringsbranschen, samt erfarenhet av ledningsgruppsarbete. Du är en erfaren ledare och har goda kunskaper i såväl svenska och finska.

Närpes Sparbank är en lokal och framgångsrik bank. För att kunna utveckla bankens affärsverksamhet är digitalisering och innovation viktigt med tanke på att främja bankens tillväxt och framgång. Vi söker en person som har goda sociala färdigheter samt samarbetsförmåga och du vill vara med och utveckla vår livskraftiga region. Du är som ledare kundinriktad och arbetar aktivt för att långsiktigt utveckla banken och verksamheten. Vi erbjuder dig en nyckelposition och möjlighet att medverka till bankens utveckling. Vi har
en kunnig och professionell personal samt en hög arbetstrivsel.

Ansökan skickas till

LÄS MER om positionen och skicka in din CV och ansökan med löneanspråk senast den 7.1.2018 på www.mercuriurval.com, ref: FI-11611.

Kontaktinformation

Förfrågningar besvaras av Marcus Jensen, tfn 040 551 7741.

Adress

Närpes Sparbank
http://www.saastopankki.fi/pankki/narpion-saastopankki/etusivu?
Ansök nu