Translator


Beskrivning

Vi söker en translator till Vörå kommun fr.o.m. 1.2.2018.

Arbetstid är heltid 36,45 h/vecka.

Kvalifikationer

Behörighetskravet är högre högskoleexamen med inriktning translator/översättare och utmärkta kunskaper i finska. Som merit räknas kunnande i att även översätta från finska till svenska samt erfarenhet av översättning..

Före tillträde bör läkarintyg visas upp.

Prövotiden är sex (6) månader.

Ansökan skickas till

Vi önskar i första hand elektroniska ansökningar via www.kuntarekry.fi, men du kan också sända din ansökan per post till Kommunstyrelsen i Vörå kommun, Vöråvägen 18, 66600 Vörå. Ansökan bör vara hos oss senast 22.12.2017 kl. 16.00.

Kommunstyrelsen

 

Kontaktinformation

Kanslichef Carina Nyqvist 045-116 6646 eller förvaltningsdirektör Markku Niskala 050-552 8051

 

Om Vörå kommun

Vörå ligger vid den vackra kusten i Österbotten. Invånarantalet är ca 6 700 och kommunen är tvåspråkig, med svenska som majoritetsspråk. Vörå är en livskraftig landsortskommun och en attraktiv boendekommun. Näringslivet är rikt med många småföretag och arbetslösheten är låg.

Utbudet av aktiviteter är stort i Vörå kommun, både kulturliv och idrottsverksamhet blomstrar. Möjligheterna till avkopplande friluftsliv är stora, tack vare den omväxlande naturen.

Adress

Vörå kommun

Post/fakturerings/besöksadress: Vörå kommun, Vöråvägen 18, 66600 Vörå
telefon + 358 (0)6 382 1111, fax + 358 (0)6 382 1300, e-post: vora@vora.fi,

http://www.vora.fi/