Biträdande avdelningsskötare


Beskrivning

Biträdande avdelningsskötaren är avdelningsskötarens arbetspar som under ledningen av avdelningsskötaren och Hvc:s ledning planerar, samordnar och utvecklar verksamheten inom öppen sjukvård med beaktande av ekonomi och effektivitet. Den biträdande avdelningsskötaren arbetar som vikarie för avdelningsskötaren när hen är frånvarande.

Kvalifikationer

Vi efterlyser dig med ett genuint intresse för hälso- och sjukvård, som är engagerad och har förmåga att se helheter, god samarbetsförmåga, god yrkesskicklighet samt kännedom om branschen och tillräcklig ledarförmåga.

Behörighetsvillkor i enlighet med lagen om yrkesbildade personer inom hälso- och sjukvård (559/94) samt tillräcklig erfarenhet av administrativa uppgifter och tillräcklig ledarförmåga, samt goda kunskaper i svenska och finska.

Arbetstiden är heltid. En prövotid om 6 månader tillämpas i anställningen.

Kontaktinformation

avdelningsskötare för öppen sjukvård Linda Ahlroos, tfn 040 8458963, linda.ahlroos@narpes.fi eller ledande skötare Joakim Bäcklund, tfn 050 4210474, joakim.backlund@narpes.fi

Om Närpes Stad

 

 

 

 

Adress

Närpes Stad

Närpes Stad
Kyrkvägen 2
64200 Närpes, FINLAND

http://www.narpes.fi/sv#filter=Nytt
Ansök nu