Projekledare


Beskrivning

Vi söker en projektledare med övergripande ansvar för genomförande av projektet i samarbete med projektets arbetsutskott och inspirationsgrupp. Projektledarens uppgift är att inspirera och koordinera blåsmusiken i Svenskfinland samt att upprätthålla kontakterna till liknande organisationer i Finland och det övriga Norden. Arbetet omfattar också ekonomisk rapportering, budgetuppföljning och medelanskaffning.

Vi erbjuder ett omväxlande, utmanande och självständigt arbete med hela Svenskfinlands blåsmusikfält som arbetsområde. Mycket av arbetet sker i samråd med FSSMF:s blåsmusikutskott och projektets arbetsutskott. Projektledaren rapporterar till blåsmusikutskottets ordförande.

Arbetsförhållandet är tidsbundet på tre år.

Placeringsorten kan diskuteras.

 

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du

- har erfarenhet av projektarbete
- är svenskspråkig och kommunicerar ledigt på finska
- har god organisations- och samarbetsförmåga
- är utåtriktad och initiativrik
- har kännedom om ekonomisk rapportering och budgetuppföljning.
 

Vi värdesätter erfarenhet av blåsmusik, föreningserfarenhet, god kännedom om Svenskfinland och dess musikliv.

Ansökan skickas till

Ansökningar med meritförteckning skickas per epost till adressen jobb@fssmf.fi

Kontaktinformation

Förfrågningar till blåsmusikutskottets ordförande Peter Roos: T: 050-5235385 M: peter.roos@pp.inet.fi

Adress

Finlands svenska sång- och musikförbund
http://www.fssmf.fi/start/