Områdesdirektör


Beskrivning

Till områdesförvaltningen i Lillkyro söks en deltidsanställd områdesdirektör, som har i uppgift att leda och koordinera kärnuppgifterna inom Lillkyros områdesförvaltning. Uppgiften tillsätts 60 % av den totala arbetstiden.

Områdesdirektören arbetar underställd stadsdirektören. Områdesdirektören är ansvarig tjänstemän för områdesnämndens verksamhet och har också hand om Lillkyroområdets intressebevakning och deltar i utvecklingen av områdets verksamhet och service. Därtill svarar områdesdirektören för verksamheten vid Kyrönmaan työpaja Arpeeti och fungerar som administrativ förman för Vähänkyrön vuokratalot.

Kvalifikationer

Behörighetsvillkor för tjänsten är högre högskoleexamen.
Språkkunskapskrav är fullständigt behärskande av finska språket i tal och skrift samt förmåga att förstå och använda svenska språket (språkintyg).

Erfarenhet av ledande uppgifter inom kommunalförvaltningen och övrig språkkunskap räknas som merit.
För att uppgifterna ska kunna skötas med framgång förutsätts god samarbetsförmåga och utvecklingsinriktat arbetsgrepp.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Kontaktinformation

Stadsdirektör Tomas Häyry, tfn 06 325 1010
Kanslichef Anna-Maija Iitola, tfn 06 325 1140

Adress

Vasa stad

Vasaesplanaden 10

Vasa 65100

http://rekrytering.vasa.fi
Ansök nu