Handikapp- och tillgänglighetsombud


Beskrivning

Vasa stad söker ett handikapp- och tillgänglighetsombud till stadsutvecklingen i ett anställningsförhållande som gäller tillsvidare.

Handikapp- och tillgänglighetsombudet har i uppgift att främja tillgänglighet och nåbarhet i fråga om den bebyggda miljön och servicen, att fungera som beredare och sekreterare för rådet för personer med funktionsnedsättning samt som kontaktperson mellan staden och organisationer för personer med funktionsnedsättning.
Handikapp- och tillgänglighetsombudet behandlar inte rättsliga ärenden som berör funktionshindrade personer och ersätter inte etablerade besvärs-, rådgivnings- och påverkningskanaler.

Kvalifikationer

Behörighetsvillkor är lämplig högskoleexamen.

Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken (språkintyg).
Kunskaper i engelska räknas som merit.

Vi förutsätter erfarenhet av uppgiftsområdet samt kännedom om organisationsfältet.

Vi värdesätter goda interaktionsfärdigheter, samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i mångprofessionella nätverk, gedigen informations- och påverkningskompetens och goda it-kunskaper.

Arbetet börjar enligt avtal, dock senast 2.1.2018.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Kontaktinformation

Handikapp- och tillgänglighetsombud Tiina Mäki tfn 0400 956221 svarar på förfrågningar fr 6.10 kl. 9-14, må 9.10 kl. 9-15 och ti 10.10 kl. 9-12, tiina.maki(at)vasa.fi.
Utvecklingsdirektör Susanna Slotte-Kock, susanna.slotte-kock(at)vasa.fi

Adress

Vasa stad

Vasaesplanaden 10

Vasa 65100

http://rekrytering.vasa.fi
Ansök nu