En person med expertis inom ekonomiförvaltning


Beskrivning

VARFÖR TYÖPLUS?
Vi i Työplus bildar en ungdomlig, lättillgänglig och trivsam arbetsgemenskap, som består av nöjda, motiverade och pålitliga kolleger. Förtroende, teamets stöd, en sprudlande humor och ett eget utrymme att jobba i garanterar vi dig också. Vi har av våra anställda fått beröm särskilt för den goda introduktionen i arbetet, för det kollegiala stödet och för flexibiliteten.


Vi erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter inom ekonomiförvaltning, bl.a. att sköta kund- och leverantörsreskontra, att delta i bokföringen och rapporteringen samt i övriga bokföringsuppgifter. En noggrannare uppgiftsbeskrivning och yrkesbenämning bestäms enligt den valda personens erfarenhetsbas

Kvalifikationer

VILKEN SLAGS YRKESPERSON?
Framgång i uppgiften förutsätter att du har en examen i ekonomiförvaltning på yrkeshögskolenivå eller en äldre motsvarande examen på institutnivå, erfarenhet av bokföring och av uppgifter inom ekonomiförvaltning, goda informationstekniska färdigheter samt en förmåga att snabbt tillägna dig nya saker och program.  Vi värdesätter ett självständigt och utvecklande grepp, siffernoggrannhet, omsorgsfullhet, flexibilitet och en vilja att lära sig nytt.

 

 

Kontaktinformation

Kan du se dig själv i ett mångsidigt och omväxlande arbete, som en betydelsefull del i vardagen i vår sakkunniga och varmhjärtade organisation? Mer info om uppgiften får du av ekonomichef Tuija Sandkulla: tfn 040 806 81 68 eller verkställande direktör Jarmo Nissi: tfn 040 780 92 28.

 

 

Om Työplus

Työplus är ett affärsverk som ägs av Karleby stad. För närvarande erbjuder vi företagshälsovårdstjänster till ca 22 000 personer i Karleby och Jakobstad med omnejd. Vi har ca 85 anställda och våra utrymmen är nya och planerade enligt företagshälsovårdens behov.

Adress

Työplus
http://www.tyoplus.fi/yhteystiedot/pietarsaari/
Ansök nu