Diakon/Diakonissa


Beskrivning

Nykarleby församling söker en DIAKON/DIAKONISSA för inspirerande diakonalt arbete (heltid) med alla åldersgrupper och alla människogrupper.

 

Kvalifikationer

Vi förutsätter god kännedom om kyrkans uppgift och vi prioriterar erfarenhet av församlingsverksamhet.
Behörighetskrav är avlagd examen enligt biskopsmötets beslut. Lön enligt kyrkans kollektivavtal.

Ansökan skickas till

Ansökningar riktas till Kyrkorådet i Nykarleby församling,
Gustav Adolfsgatan 5, 66900 Nykarleby

Kontaktinformation

För mera information kontakta  kyrkoherde Lars-Johan Sandvik (040-8687044) eller diakonipräst Ulf Sundsten (040-8687046).

Adress

Nykarleby församling
http://www.nykarlebyforsamling.fi/