Stadsdirektör


Beskrivning

Kaskö stad lediganslår att sökas en tillsvidare tjänst som STADSDIREKTÖR. Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse.

Ansökan skickas till

Ansökningstiden har förlängts, tidigare ansökningar beaktas. Tilläggsuppgifter om stads- direktörstjänsten fnns på Kaskö stads internet-sidor på adressen www.kasko.fi. Ansökningarna inklusive löneanspråk inlämnas senast 13.10.2017 kl. 15.

Adress

Kaskö Stad

Kaskö
Rådhusgatan 34
64260 Kaskö

http://www.kaskinen.fi/Default.aspx?id=315752