Socialarbetare


Beskrivning

Socialarbetare vikariat.

I arbetsuppgifter inom handikappomsorgen ingår bland annat kartläggning av servicebehov för handikappade- och utvecklingsstörda klienter, planering och verkställandet av service samt att göra tjänstemannabeslut.

Socialarbetaren arbetar i mångprofessionella team som ansvarsperson i klientarbetet för sin del på basen av sitt specialkunnande.

Kvalifikationer

Behörighetskrav är; Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 3§. Språkkrav är nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språk som inte är sökandes modersmål.

Lön enligt AKTA. Innan vikariatet skall utdrag från brottsregistret uppvisas.

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger chefen för socialomsorgen Carola Lindén tfn. 044 721 9004, carola.lindén@jakobstad.fi eller avdelningschefen för handikappomsorgen Hannele Grankvist, tfn 050 548 6253, hannele.grankvist@jakobstad.fi

Adress

Jakobstad
http://www.jakobstad.fi/index_se.html
Ansök nu