Teknisk direktör


Beskrivning

Kaskö stad lediganslår att sökas en tillsvidare tjänst som teknisk direktör som fungerar som tekniska sektorns avdelningschef, föredragande i tekniska nämnden och medlem i stadens ledningsgrupp.

Kvalifikationer

Vi värdesätter följande:

• för tjänsten lämplig utbildning

• erfarenhet av uppgifter i anslutning till byggnadsprojektering och byggnadsverksamhet

• kännedom om kommunalekonomi

• utvecklings- och förnyelseinriktat ledargrepp, planerings- och organisationsförmåga

• upphandlingskunnande

• förtrogenhet med jord- och husbyggnad, planläggning och vattenförsörjningsteknik

Sökanden förutsätts ha god förmåga att använda finska och svenska språken. Lönen och arbetsvillkoren enligt TS. Sökanden kan framföra eget löneanspråk. Prövotid 6 månader.

Ansökan skickas till

Skriftliga ansökningar jämte arbets- och studieintyg senast 15.8.2017 kl. 15 under adress: Stadsstyrelsen i Kaskö, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö eller info@kaskinen.fi.

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar: tekniska nämndens ordförande Tor Nygård, tel. 050-5988613.

Adress

Kaskö Stad

Kaskö
Rådhusgatan 34
64260 Kaskö

http://www.kaskinen.fi/Default.aspx?id=315752