Bildnings- och biblioteksdirektör


Beskrivning

Bildnings- och biblioteksdirektören fungerar som aktiv utvecklare och svarar för hela bildningsavdelningens verksamhet och budget. Till uppgifterna hör grundundervisningen, småbarnsfostran, ansvarsområden bibliotek och kultur, ungdomsverksamhet och medborgarinstitutets verksamhet.

Till bildnings- och biblioteksdirektörens uppgifter hör förutom uppgifter i anslutning till ledning och skötsel av biblioteket också kulturuppgifter samt medborgarinstitutets rektorsuppgifter.

Bildnings- och biblioteksdirektören fungerar som direkt förman för skolföreståndarna, den ansvariga barnträdgårdsläraren, medborgarinstitutets personal samt biblioteksfunktionären.

Bildnings- och biblioteksdirektören är medlem i stadens ledningsgrupp.

Kvalifikationer

Behörighetsvillkor för tjänsten är för uppgiften lämplig högre högskoleexamen. Sökanden förutsätts ha tillräcklig arbetserfarenhet inom branschen, goda ledarskapsfärdigheter och god samarbetsförmåga, färdigheter att fungera självständigt samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken. Lönevillkoren enligt AKTA, provötid 6 mån.

Vid behov hjälper Kaskö stad med att finna en bostad.

 

Ansökan skickas till

Stadsstyrelsen i Kaskö, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö, eller elektroniskt under adressen info@kaskinen.fi. 

 

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ges vid behov av stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs, tel. 040-5023446.

Adress

Kaskö Stad

Kaskö
Rådhusgatan 34
64260 Kaskö

http://www.kaskinen.fi/Default.aspx?id=315752