Montör


Beskrivning

Till arbetsuppgifterna hör främst utbyggnad och underhåll av våra ledningssystem. Arbetet är till största delen utomhusarbete som utförs både självständigt och i grupp. 

Kvalifikationer

Grundutbildning eller erfarenhet inom VVS-teknik ses som merit. Arbetet kräver körkort minst B-klass. 

Kontaktinformation

För mer information kontakt VD Markus Böling 040 355 6032 eller markus.boling@narpesvatten.fi. 

Om Närpes Vatten Ab

Närpes Vatten Ab är ett kommunalt aktiebolag som sköter vatten- och avloppsservicen i Närpes stad. Bolaget har ca 3800 kunder inom sitt verksamhetsområde. Vi levererade senaste år ca 800000 m3 hushållsvatten och behandlade ca 400000 m3 avloppsvatten. Bolagets omsättning är ca 1,5 M€ och vi har 15 anställda.

Partivattenbolaget Oy Aqua Botnica Ab ägs gemensamt av Närpes Vatten Ab, Teuva kommun och Kaskö stad. Teuva kommun och Närpes Vatten Ab har utvidgat Oy Aqua Botnica Ab:s verksamhet att också omfatta avloppsvattenservice och de egna reningsverken har stängts ned så att avloppsvattnet numera pumpas till Metsä Board för att renas.

Närpes Vatten Ab, som är majoritetsägare i Oy Aqua Botnica Ab, har åtagit sig att sköta Oy Aqua Botnica Ab:s hela verksamhet.

Adress

Närpes Vatten Ab

Närpes Vatten Ab, Rosenbackvägen 3, 64200 NÄRPESTel. 06-3475500, Fax 06-3475555

fornamn.efternamn@narpesvatten.fi

http://www.narpesvatten.fi/