Vikarierande barnträdgårdslärare/förskollärare


Beskrivning

Uppgiftsbeskrivning: Barnträdgårdsläraruppgifter i en tvåspråkig heldagsgrupp samt svenskspråkig förskoleundervisning.

Kvalifikationer

Vi söker en inspirerad och intresserad barnträdgårdslärare. Ett viktigt mål är att ge barnen bra och trygg vård som motsvarar deras förväntningar och behov, samt att erbjuda småbarnsfostran av hög kvalitet.

Av de sökande förutsätts utbildning som fyller behörighetsvillkoren (PeM, PeK, Socionom YH, BTL). Kompetens i förskoleundervisning betraktas som en merit. Språkkrav är minst nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket. Den anställda kommer att arbeta i en svenskspråkig förskolegrupp, men daghemmet Ankaret är en starkt tvåspråkig verksamhetsmiljö.

Den som valts till uppgiften skall förete ett i kraft varande brottsregisterutdrag i enlighet med Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Arbetsavtalet är villkorligt tills ett brottsregisterutdrag företes.

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter: jonna.henriksson@kaskinen.fi

Adress

Kaskö Stad

Kaskö
Rådhusgatan 34
64260 Kaskö

http://www.kaskinen.fi/Default.aspx?id=315752