Fastighetsskötare för uteområden


Beskrivning

Arbetsuppgifterna består främst av att sköta om och hålla uteområden och byggnadernas yttersida i skick och städade samt mindre byggnadsreparationer. Vid behov kan även övriga till fastighetsskötsel hörande arbeten inomhus komma i fråga.

 

Kvalifikationer

Behörighetskrav:  Fastighetsskötarutbildning eller annan lämplig utbildning med tillräcklig erfarenhet för uppgiften.

Språkkrav:  Förvaltningsspråket är svenska. Som språkkrav gäller god förmåga att i tal och skrift använda svenska samt god förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda finska.

Följande intyg behövs: Arbetet är fysiskt krävande vilket fodrar god fysisk hälsa. Den valda ska före tillträdet av arbetsavtalsförhållandet lämna in godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Eftersom arbetet sker i närhet av barn och unga personer krävs godkänd brottsregisterutredning.

Vi värdesätter:  Tidigare erfarenheter av fastighetsskötsel och samarbetsförmåga och flexibilitet.

Ansökan skickas till

Byggnadskontoret, Industrivägen 6, 65610 Korsholm, eller per e-post till mats.lall@korsholm.fi. Märk kuvertet eller e-posten ”Fastighetsskötare uteområden”.

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ges av fastighetsansvarig Mats Lall tfn 044 727 7393, mats.lall@korsholm.fi.

Adress

Korsholms Kommun

Gamla Karperövägen 17 B
65610 Korsholm

http://www.korsholm.fi