Studiesekreterare


Beskrivning

Till Åbo söks en Studiesekreterare, 60 % för tiden 15.8.2017-31.12.2018.

Till studerandeservice i Åbo söker vi nu en studiesekreterare på deltid, 60 %, som i första hand skall sköta studieadministrativa uppgifter vid sjöfartens Campus i Auriga Business Center, men vid behov även sköta studieadministrativa uppgifter för enheten och centralt för hela Yrkeshögskolan Novia.

Arbetsuppgifterna omfattar främst att:

- sköta studieadministration på yrkeshögskolenivå för sjöfartsutbildningarnas studerande
- sköta administrativa uppgifter vid enhetens verksamhetspunkter
- enligt förmåga delta i utvecklingen av nya IT-verktyg, som underlättar och effektiverar arbetet
- inom Studerandeservice delta i utvecklingen av det nya studieregister-programmet.

Kvalifikationer

Vi söker dig, som är intresserad av att utveckla organisationen, det egna arbetet och därigenom dig själv och som har:

- lämplig utbildning och arbetserfarenhet av administrativa uppgifter
- goda IT-kunskaper
- god organiseringsförmåga
- goda språkkunskaper i svenska, finska och engelska
- ett självständigt grepp i arbetet


Erfarenhet av utbildnings- och studieadministrativa verktyg, samt goda IT-kunskaper räknas som merit.
Lön enligt kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Till befattningen hör en prövotid på fyra månader.

Ansökan skickas till

Sänd den till Yrkeshögskolan Novia, Thomas Böckelman, Nunnegatan 4, 20100 Åbo. Märk kuvertet ”studiesekreterare”.

Kontaktinformation

För närmare information om befattningen kontakta studerandeservicechef Thomas Böckelman, tfn 044 762 3600.

Om Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Jakobstad, Åbo och Raseborg. Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av ca 340 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Högklassiga och moderna utbildningar ger studerande en bra plattform för sina framtida yrkeskarriärer. 

Vi erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning för våra examensstuderande.  Vi bedriver forskning som är relevant för omvärlden. Vi är lyhörda för arbetslivets behov och lägger grunden för en hållbar samhällsutveckling.

Adress

Novia

PB 6, 65201 Vasa
Tfn (06) 328 5555
Fax (06) 328 5117
antagningsservice@novia.fi

https://www.novia.fi