Ansvarig barnträdgårdslärare och förskollärare


Beskrivning

Vi söker nu en ansvarig barnträdgårdslärare till en ordinarie befattning fr.o.m. 1.8.2017 vid daghemmet Ankaret i Kaskö. 50 % av den ansvariga barnträdgårdslärarens uppgifter består av arbete inom den finskspråkiga förskolegruppen och 50% förvaltningsuppgifter. Daghemmet Ankaret är tvåspråkigt.

Kontaktinformation

Mera info på stadens hem- sida www.kasko.fi samt jonna.henriksson@kaskinen.fi

Adress

Kaskö Stad

Kaskö
Rådhusgatan 34
64260 Kaskö

http://www.kaskinen.fi/Default.aspx?id=315752