Två församlingsmästare


Beskrivning

Vi lediganslår två halvtidstjänster som församlingsmästare i Korsnäs församling fr.o.m. 1.9.2017.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är intresserad av kyrklig verksamhet, tillhör vår kyrka och har lämplig utbildning eller ar-
betserfarenhet. Under tiden maj-september är tjänsterna två heltidstjänster.

Innan tjänsten tillträds bör läkarintyg samt utdrag ur straffregister uppvisas. Prövotiden är 6 månader. Lön för behörig enligt kravgrupp 401 i kyrkans kollektivavtal.

Ansökan skickas till

Ansökningar riktas till Kyrkorådet i Korsnäs församling, Kyrkobyvägen 37, 66200 Korsnäs

Kontaktinformation

Närmare upplysningar ger khde Guy Kronqvist tel 044- 4101821 eller ekonomichef Christina Forss 044-4101820.

Adress

Korsnäs församling
http://forsamlingen.korsnas.fi/