Hemvårdsledare, barnskötare, gruppassistent


Beskrivning

Vi söker
en hemvårdsledare (förman) (kuntarekry nr 200910)
en barnskötare till daghemmet Rödluvan i Särkimo (kuntarekry nr 202909)
en gruppassistent till Karvsor daghem (kuntarekry nr 202910)
en gruppassistent 60% till daghemmet Liljekonvaljen i Vörå (kuntarekry nr 202912)
en gruppassistent 80% till daghemmet Liljekonvaljen (kuntarekry nr 202913)

en gruppassistent till gruppfamiljedaghemmet Leppäkerttu i Pettersbacka (kuntarekry nr 202914)

Kontaktinformation

Mera information på
www.vora.f/jobb

Om Vörå kommun

Vörå ligger vid den vackra kusten i Österbotten. Invånarantalet är ca 6 700 och kommunen är tvåspråkig, med svenska som majoritetsspråk. Vörå är en livskraftig landsortskommun och en attraktiv boendekommun. Näringslivet är rikt med många småföretag och arbetslösheten är låg.

Utbudet av aktiviteter är stort i Vörå kommun, både kulturliv och idrottsverksamhet blomstrar. Möjligheterna till avkopplande friluftsliv är stora, tack vare den omväxlande naturen.

Adress

Vörå kommun

Post/fakturerings/besöksadress: Vörå kommun, Vöråvägen 18, 66600 Vörå
telefon + 358 (0)6 382 1111, fax + 358 (0)6 382 1300, e-post: vora@vora.fi,

http://www.vora.fi/